Връзки

  1. Изпълнителна Дирекция Морска Администрация https://www.marad.bg
  2. Висше Военно Морско Училище ,,Н.Й.Вапцаров“ http://www.naval-acad.bg/
  3. Технически Университет-Варна http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/
  4. СЕРТИФИЦИРАНИ МЕД. ЦЕНТРОВЕ ОДОБРЕНИ ОТ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ( ИАМА): https://www.marad.bg/bg/node/1200
  5. Летище Варна https://www.varna-airport.bg/
  6. Летище София https://www.sofia-airport.bg/
  7. Международна Организация на Труда -ILO https://www.ilo.org
  8. Международна Морска Организация – IMO www.imo.org
  9. Международна Транспортна Федерация ITF https://www.itfglobal.org