ДОКУМЕНТИ / СЕРТИФИКАТИ
С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ЦЕНИ

ЗА СМЕТКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА  /  МОРЯКА

  1.         МОРЯШКИЯ ПАСПОРТ -( Задължителен )– издаден от ИАМА, гр. Варна

      – до 30 календарни дни – 40 лв.;

      – до 3 дни – 80 лв.;

  1.         МОРЯШКА КНИЖКА – ( Незадължителна )– издадена от ИАМА, гр. Варна

   – до 3 календарни дни – 10 лв;

  – до 8 часа – 30 лв;

  1. СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ – издаден от ИАМА, гр. Варна

       – до 3 календарни дни – 10 лв;

       – до 7 календарни дни – 40 лв;

  1.         УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ

       –  7 работни дни – 15 лв;

  1. КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ СЕРТИФИКАТИ

5.1. BASIC SAFETY TRAINING (Обща подготовка по въпросите на безопасността):ЗА ВСИЧКИ

             –  Personal Survival Techniques

              – Fire Prevention and Fire Fighting

              – Elementary First Aid

Personal Safety and Social Responsibilities

 

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
325лв, 6 дни За студенти – 285лв 310лв, 6 дни

5.2. ADVANCE: ЗА ОФИЦЕРСКИ СЪСТАВ И EL/E

– Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка)

– Competency in Advance Fire Fighting (Противопожарна подготовка за напреднали)

– Proficiency in Medical First Aid (Умения за оказване на първа медицинска помощ)

 

 КУРС БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats 340лв, 4 дни 330лв, 4 дни
Competency in Advance Fire Fighting 340лв, 4 дни 330лв, 4 дни
Proficiency in Medical First Aid 250лв, 4 дни 250лв, 4 дни

 

 

5.3 Proficiency in Medical Care on board – Медицински грижи на борда на кораба

 

(Опреснителен курс за преиздаване на серт. – в БМКЦ) – 160лв, 2 дни   за MST и  C/O

(Опреснителен курс за преиздаване на серт. – в Морско у-ще) – 150лв, 2 дни   

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
330лв, 5 дни 320лв, 5 дни

5.4. ECDIS ( Operational use of electronic chart display and information systems) – Оперативно използване на електронни карти за MST, C/O, 2/O, 3/O

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
– 600лв, 5 дни (40часа) – 600лв, 5 дни (40часа)

5.5. BTM (Bridge team and resource management) – Управление на екипа и ресурсите на мостика – за  MST, C/O, 2/O, 3/O

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
600лв, 5 дни 600лв, 5 дни

5.6. ERM (Engine team and resource management) – Управление на ресурсите и екипа в машинно отделениеза C/E, 2/Е, 3/Е, 4/E, EL/E

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
680лв, 5 дни 640лв, 5 дни

5.7. HAZMAT (Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes Handling) – Превоз на опасни, вредни и рискови товари по море –  при Поискване от Корабопритежател

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
230лв, 4 дни Опреснителен курс – 90лв 240лв, 4 дни

5.8. SSO (Ship Security Officer) – Корабен офицер по сигурността– за MST, C/O, 2/O, 3/O,

D/C (с лиценз за W/O)

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
140лв, 2 дни 200лв, 2 дни

5.9. Proficiency for seafarers with designated security duties – Сигурност на кораба за морски лица, изпълняващи дейности свързани със сигурността за D/C, D/TR, C/E, 2/E, 3/E, 4/E, E/C, E/TR, EL/E, EL/C, EL/TR, COOK, GPC  

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
160лв, 2 дни

 

 

5.10. Marine Environmental Awareness – Познания по опазване на морската среда за ВСИЧКИ ОФИЦЕРИ И EL/E

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
75лв, 2 дни 80лв, 2 дни

5.11. Monitoring and operation of main and auxiliary machinery – Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми – за ВСИЧКИ МЕХАНИЦИ И EL/E

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
750лв, 4 дни 650лв, 5 дни

5.12. Operation and maintenance of power systems of 1000V – Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта – за EL/E

БМКЦ МОРСКО УЧИЛИЩЕ
620лв, 4  дни 780лв, 5 дни
  1. ОРИГИНАЛНО МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА, ИЗДАДЕНО ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ КОИТО СА ОБЯВЕНИ В САЙТА НА МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

Записване  в БМКЦ:                                                        Записване  в Морско училище:

 

тел: +359 52 380575,                                           Доц. Бл. Белев –                      +359 888 759924

         +359 52 380574,                                          Гл. ас. Димитър Комитов – +359 886 857975

         +359 52380534,                                                                           +359 52/63 20 15/вътр.:282

         +359 52302501,                                           Гл.ас. Димитър Димитров – +359 887591110

                                                                             Лазарова- +359 52 552 283, +359 888430 446;

                                                                             гл. ас. Грънчарова – +359 887094396

 

ВСИЧКИ НАШИ УСЛУГИ НА ФИРМА  ИНТЕРКРЮИНГ  ПО ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА И ПОДГОТОВКА ЗА ВАШЕТО БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО НАЕМАНЕ Е АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО  !!!