General Cargo
Район Средиземно море / Mediterranean
Контракт 4 месеца,
Добро владеене на Английски език
Заплата по договаряне след разговор с Техническият и опитът Ви
Engine type MAN-B&W
Engine model 7S35MC
Engine power 5180 KW
При интерес попълнете наша Апликационна форма в Сектор Услуги