Дата на качване около 29.08.2020
Vessel type Bulk carrier
Flag Liberia
Gross tonnage 93742 tons
Deadweight 180683 tons
Year of build 2016 , HYUNDAI, KOREA
Main Engine HYUNDAI-B&W 6G70ME-C9/2
Изпращайте попълнена наша Апликационна форма
Сканирани всички страници на Моряшка книжка със стажа или от МА