General Cargo
Контракт 5 месеца –
Предимство е опит с кранове
Заплата в Евро
Район на плаване -Средиземно море
Добро владеене на Английски език /Интервю с TD
При интерес изпратете:
Валидни документи
Доказан стаж
Попълнена наша Апликационна форма